कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप

फिल्ड अनुगमन, गोकुलगंगा ३

कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप

ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत यन्त्रीकरण प्रवर्दन

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछापको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कोदोको श्रोत बीउ उत्पादन तथा प्रमाणीकरण सहयोग कार्यक्रम-बीउ बिजन प्रयोगशाला, हेटौडा 2078-09-08 2078-09-22
बीज वृद्धि कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम 2078-09-05 2078-10-04

प्रकाशनहरु

कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुका लागि लागत साझेदारीमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम फारम
अकबरे खुर्सानी, स्थानीय आलु र कागतीको क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना
साना सिचाई कार्यक्रम
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको फारम
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
प्राङ्गारिक खेती प्रविधी
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
मकैमा अमेरिकी फौजी किरा (क्षतिको लक्षण तथा रोकथाम)
कृषि डायरी २०७८
कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुका लागि लागत साझेदारीमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम फारम
अकबरे खुर्सानी, स्थानीय आलु र कागतीको क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना
साना सिचाई कार्यक्रम
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको फारम
रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७
उन्नत बीउ उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७६
आलु/किवी राष्टिक हाउस निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
कृषि यन्त्रिकरण वितरण कार्यक्रममा छनौट भएका लाभग्राहीले जनाउनु पर्ने प्रतिवद्धताको नमुना