कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप

ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत यन्त्रीकरण प्रवर्दन

  • 0
  • 1

कृषि विकास कार्यालय, रामेछापको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि यन्त्र/औजार/उपकरण आपुर्तिका सम्वन्धमा आपुर्तिकर्ताले पेश गर्नुपर्ने सिलबन्दी प्रस्ताव फारम र स्पेशिफिकेसन 2080-11-15 Closed !!!
कृषि यन्त्र/‍औजार/उपकरण आपुर्तिका लागि शिलबन्दी प्रस्ताव तथा सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना । 2080-11-15 Closed !!!

प्रकाशनहरु

आ.व. २०८०/८१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण
बीउ पुंजी परिचालन कार्यविधि २०८०
खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
कृषि यन्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रवर्दन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७९
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ.व २०७6।७7
वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ.व २०७7।७8
प्राङ्गारिक खेती प्रविधी
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि 2079
ब्लक कार्यक्रम फारम
राष्ट्रपती उत्कृष्ट कृषक पुरष्कार को आवेदन फारम
मौजुदा सूची
स्थानीय कृषकको प्रस्तावमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्दन कार्यक्रम
बीउ पुंजी परिचालन कार्यविधि २०८०
खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
कृषि यन्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रवर्दन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७९
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि 2080
आ.व. २०८०/८१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण
Ardhabarshik pragati bibaran 079
आ.व २०७९।८० को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०७९।८० को असोज महिनाको मासिक प्रगति