बागमती प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय, रामेछाप 
फोन नं.: 
048-540308, 048540305, 9841967707
इमेल: akcramechhap2075@gmail.com