Total Notice: 47
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि यन्त्र/औजार/उपकरण आपुर्तिका सम्वन्धमा आपुर्तिकर्ताले पेश गर्नुपर्ने सिलबन्दी प्रस्ताव फारम र स्पेशिफिकेसन 2080-11-15 2080-11-29
कृषि यन्त्र/‍औजार/उपकरण आपुर्तिका लागि शिलबन्दी प्रस्ताव तथा सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना । 2080-11-15 2080-11-29
कृषि विकासका लागि बिउँपूजी कोष परिचालन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आब्हानको सूचना 2080-10-09 Closed !!!
न्यूनतम समर्थन मुल्य कार्यान्वयन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आब्हानको सूचना 2080-09-11 Closed !!!
गोलभेंडाको हाइब्रिड बीउ उत्पादन सहयोग कार्यक्रम सूचना 2080-09-08 Closed !!!
प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रममा आपूर्तिकर्ताहरु सुचिकृत गरिएको सूचना 2080-08-24 Continuous
मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम 2080-08-21 Closed !!!
प्राङ्‍गारिक मल वितरण कार्यक्रममा आपूर्तिकर्ताहरु सूचीकृत हुने बारेको पुन सूचना 2080-08-14 Closed !!!
सुन्तलाजात फलफूल ब्लक विकास कार्यक्रममा प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2080-08-05 Closed !!!
प्राँगारिक मल प्रयोगकर्ताहरुलाइ आवेदन माग सम्बन्धी सूचना 2080-08-08 Closed !!!